Regulamin sprzedaży biletów-cegiełek

Regulamin wpłat wspierających cele statutowe stowarzyszenia za pośrednictwem Internetu na działania organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi.
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących wpłaty na bilety-cegiełki za pośrednictwem strony internetowej www.zmuzykadoludzi.org.pl
2. Organizatorem/sprzedawcą internetowej sprzedaży jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi KRS 0000360172 NIP 7781475545 z siedzibą 63-140 Nowieczek, Maliny 26.
3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy www.przelewy 24.pl administrowany przez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.
4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
Wpłaty na bilety-cegiełki online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu .
5. Korzystanie z witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:1) oprogramowanie : dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF ( np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com) 2) wymagania sprzętowe : komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min.128MB karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej,
6. Realizacja wpłaty wymaga wypełnienia całej procedury zakupu biletów-cegiełek przez użytkownika :
- rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych: imię , nazwisko , adres e-mail , 
- wybór ilości i  rodzaju biletu.
- podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu
- potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o wpłacie na bilet-cegiełkę na podany adres e-mailowy.
7. Użytkownik ma prawo do wpłaty na nie więcej niż dziesięciu biletów-cegiełek w jednym zamówieniu .
8. System sprzedaży internetowej umożliwia wpłatę na bilety-cegiełki nie później niż 7 dni przed danym wydarzeniem.
9. Użytkownik dokonuje wpłaty na konto stowarzyszenia na bilety-cegiełki przez Internet korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej w serwisie www.przelewy24.pl . Płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia .
10.Wartości biletów-cegiełek na poszczególne spektakle/wydarzenia są zróżnicowane i  zamieszczone na stronie internetowej  www.zmuzykadoludzi.org.pl. Kwoty wydrukowane na biletach – cegiełkach są kwotami brutto i są darowiznami na cele statutowe stowarzyszenia. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji .
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu/rezerwacji biletów.
13. Bilet-cegiełka jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia wydarzenia którego dotyczy .
14. Bilet-cegiełka jest drukiem poufnym i nie może być powielany . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych użytkownika zawartych w procesie rejestracji - numeru transakcji i/lub biletu-cegiełki .
15. Użytkownik ma następującą możliwości odbioru zakupionych ( zapłaconych ) przez Internet biletów-cegiełek :
- wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne wyposażenie to komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem . Bilet musi być wydrukowany na białym papierze .
18. Bilety-cegiełki zakupione przez Internet podlegają zwrotowi lub wymianie WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania spektaklu przez organizatora . Informacje na temat dokonywania zwrotu będą udzielane e-mailem info@zmuzykadoludzi.org.pl pod nr tel. 693297282 
19. Ilość biletów-cegiełek jest ograniczona liczbą na poszczególne wydarzenia . Brak możliwości wpłaty na bilet-cegiełkę za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku-cegiełki biletów w sprzedaży bezpośredniej. 
20. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia możliwości wpłat biletów-cegiełek wspieerajace konkretne wydarzenie w każdej chwili , bez podania przyczyn.
21. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podania przyczyny .
22. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz sprzedaży biletów za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres: info@zmuzykadolidzi.org.pl Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora/sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
23. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie . Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
24. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika w kasach biletowych oraz na stronie internetowej:www.zmuzykadoludzi.org.pl
25. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników.

Nasz profil na facebook